Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис

Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис 
Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис

Учебные пособия

Розглянуто основні поняття й складові бібліографічного опису як найважливішого виду аналітико-синтетичної переробки документів.
Приділено увагу методиці складання бібліографічного опису на друковані й електронні документи. Наведено запитання для перевірки знань і список рекомендованої літератури. Друге видання посібника доповнено практичними завданнями й додатками, які містять
стандарти й приклади щодо правил складання й скорочень
бібліографічного опису.
Для студентів денної й заочної форм навчання зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

 
 


Другие книги по этому разделу:
Температурные измерения. Справочник

Температурные измерения. Справочник
Справочник содержит полную информацию о современных средствах измерения температуры применительно к различным областям науки и технологии. Приведены сведения об апробированных в эксплуатации термометрических средствах с учётом стандартных и нестандартных материалов и изделий, выпускаемых в нашей стране и за рубежом. Даны метрологические основы термометрии, доведенные до конкретных определений погрешностей. Во втором издании расширена номенклатура термометрических явлений и современных методов и средств измерений.

 
 
 
Теплотехнические измерения и приборы

Теплотехнические измерения и приборы
Приведены общие сведения о метрологических основах измерений и способах оценки их погрешностей. Рассмотрены принципы действия и особенности устройства современных средств измерения температуры, давления, скорости, количества и расхода жидкостей и газов, контроля уровня, состава и свойств веществ.

 
 
 
Історія України: консп. лекцій

Історія України: консп. лекцій
Всебічно охарактеризовано соціально-економічний і суспільно-політичний розвиток України, комплексно розглянуто причини виникнення української державності, структуру, порядок функціонування, принципи організації влади на українських землях, освітлено багато питань теорії й практики соціально-економічного й культурно-освітнього розвитку України на всіх етапах її історії.