Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис

Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис 
Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис

Учебные пособия

Розглянуто основні поняття й складові бібліографічного опису як найважливішого виду аналітико-синтетичної переробки документів.
Приділено увагу методиці складання бібліографічного опису на друковані й електронні документи. Наведено запитання для перевірки знань і список рекомендованої літератури. Друге видання посібника доповнено практичними завданнями й додатками, які містять
стандарти й приклади щодо правил складання й скорочень
бібліографічного опису.
Для студентів денної й заочної форм навчання зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

 
 


Другие книги по этому разделу:
ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144  Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика, Енергетичний менеджмент

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика, Енергетичний менеджмент
Вступне додаткове випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізації“ Теплофізика”, “Енергетичний менеджмент”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".

 
 
 
Сборник задач по технической термодинамике

Сборник задач по технической термодинамике
Приведены задания по технической термодинамике. Задания разбиты на темы, по каждой теме даны примеры решения задач.

 
 
 
Расчет параметров рабочего цикла двигателей внутреннего сгорания

Расчет параметров рабочего цикла двигателей внутреннего сгорания
Методические указания к выполнению домашнего задания по курсу «Теория рабочих процессов тепловых машин» составлены в соответствии с существующей рабочей программой и предназначены для студентов Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского «ХАИ», обучаемых по направлению подготовки 0905 «Энергетика». Они охватывают расчетные работы, выполняемые студентами при изучении данной дисциплины. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 0905 «Энергетика».