Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис

Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис 
Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис

Учебные пособия

Розглянуто основні поняття й складові бібліографічного опису як найважливішого виду аналітико-синтетичної переробки документів.
Приділено увагу методиці складання бібліографічного опису на друковані й електронні документи. Наведено запитання для перевірки знань і список рекомендованої літератури. Друге видання посібника доповнено практичними завданнями й додатками, які містять
стандарти й приклади щодо правил складання й скорочень
бібліографічного опису.
Для студентів денної й заочної форм навчання зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

 
 


Другие книги по этому разделу:
ФИЗИКА. Тесты, примеры и методика решения задач

ФИЗИКА. Тесты, примеры и методика решения задач
Физика. Тесты, примеры и методика решения задач: учеб. пособие для самост. работы / Н. И. Глущенко, О. И. Петрова, А. А. Таран и др. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2010. – 204 с. Представлены тесты по разделам физики. Каждый раздел содержит задачи для выполнения контрольных работ. Описана методика решения задач. Рассмотренные примеры решения задач отвечают требованиям программ по физике для высшей школы. Для студентов факультета заочного обучения.

 
 
 
Господарське законодавство

Господарське законодавство
Описано основні правові інститути господарського права, а також питання регулювання окремих галузей господарської діяльності на основі чинного законодавства. Кожну тему викладено згідно з програмою. Наведено приклади складання процесуальних документів у сфері захисту прав та інтересів підприємців. Текст містить конкретні посилання на нормативні акти, що регулюють відповідні правові відносини, а наприкінці посібника наведено список необхідної літератури.

 
 
 
Finite Physical Dimensions Optimal Thermodynamics. 2 Complex Systems

Finite Physical Dimensions Optimal Thermodynamics. 2 Complex Systems
The aim of this book is to show that thermodynamics is a multidisciplinary and federative “umbrella” science, which takes into account the phenomena of transfer and conversion of energy and matter simultaneously.