МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.

МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики. 
МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.

Методические пособия

Подано варiанти задач для дев’яти практичних занять з фi-
зики, що охоплюють такi теми: “Механiка”, “Механiчнi коливан-
ня та хвилi”, “Молекулярна фiзика”, “Основи термодинамiки”,
“Явища переносу”. До кожної теми наведено таблицю з фор-
мулами, а також приклади розв’язання типових задач, що на-
дасть суттєву допомогу студентам пiд час самостiйної роботи.
Для студентiв, що навчаються у вищих технiчних навчаль-
них закладах III-IV рiвнiв акредитацiї.

 
 


Другие книги по этому разделу:
Основи конституційного права і чинного законодавства України

Основи конституційного права і чинного законодавства України
Висвітлено поняття держави, форм державного правління та державного устрою. Подано основні питання конституційного права і чинного законодавства України. З'ясовано напрямки їхньої еволюції в процесі подальшого розвитку Української держави. Для студентів факультету заочного навчання, які вивчають курс “Основи конституційного права і чинного законодавства України”.

 
 
 
Теплотехнические измерения в двигателях летательных аппаратов

Теплотехнические измерения в двигателях летательных аппаратов
Рассмотрены основные методы и средства теплотехнических измерений, выполняемых при испытаниях двигателей летательных аппаратов. Приводятся сведения об измерении давления, температуры, тяги, расхода и других параметров. Описаны способы обработки и анализа экспериментальных данных.

 
 
 
Двигуни внутрішнього згоряння. Теорія.

Двигуни внутрішнього згоряння. Теорія.
Розглянуті основні визначення в двигунах, термодинамічні та дійсні цикли двигунів, їх показники, характеристики палив і робочого тіла, принципи організації та математичне моделювання робочих процесів, методи оцінки техніко-економічних показників, вибір параметрів робочих процесів і конструкції двигуна. Підручник призначений для студентів спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння».