Стопорение резьбовых соединений

Стопорение резьбовых соединений 
Стопорение резьбовых соединений

Методические пособия

Кратенький обзор основных способов стопорения различных резьбовых соединений. С картинками, конечно.

 
 


Другие книги по этому разделу:
Двигуни внутрішнього згоряння. Теорія.

Двигуни внутрішнього згоряння. Теорія.
Розглянуті основні визначення в двигунах, термодинамічні та дійсні цикли двигунів, їх показники, характеристики палив і робочого тіла, принципи організації та математичне моделювання робочих процесів, методи оцінки техніко-економічних показників, вибір параметрів робочих процесів і конструкції двигуна. Підручник призначений для студентів спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння».

 
 
 
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144  Теплоенергетика спеціалізація Енергетичний менеджмент

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 Теплоенергетика спеціалізація Енергетичний менеджмент
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація “Енергетичний менеджмент”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".

 
 
 
Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей.

Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей.
Учебник для студентов втузов, обучающихся по специальности "Двигатели внутреннего сгорания".