Литература на Ш

Вся литератураВоздушные конденсаторы малых холодильных машин

Справочники

Приведены сведения по исследованию, конструкциям и эксплуатации воздушных конденсаторов холодильных машин различного назначения. Особое внимание уделено вопросам оптимизации конструкции, технико-экономическому анализу и повышению технического уровня аппаратов.

 
 
 
Двигуни внутрішнього згоряння: Екологізація ДВЗ

Монографии (учебники)

У підручнику викладено теоретичні основи, методи математичного моделювання та експериментальних досліджень процесів створення токсичних речовин у відпрацьованих газах ДВЗ. Наведені нормативи обмеження викидів шкідливих речовин двигунами різних призначень. Розглянуті шляхи екологізації ДВЗ за рахунок зниження рівнів токсидів й димності випускних газів ДВЗ, перш за все, шляхом комп’ютеризації керування та оптимізації процесів в ДВЗ за комплексним паливно-екологічним критерієм. Розглянуто засоби нейтралізації викидів двигунів. Викладено правові аспекти екологізації.
Підручник призначено для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

 
 
 
Двигуни внутрішнього згоряння: Комп’ютерні системи керування ДВЗ

Монографии (учебники)

У підручнику викладено схеми і конструкції комп’ютерних систем керування
ДВЗ із підсистемами, блоками та каналами керування, в тому числі паливо- й повітроподачею, рівнем токсичності, багатопаливністю, утилізацією вторинної теплоти, кліматичним пристосуванням, надійністю, експлуатаційними характеристиками двигунів. Обґрунтовано та наведено шляхи підвищення ефективності, стабільності системи керування, а також варіанти числених датчиків і виконавчих пристроїв.
Підручник призначений для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього
згоряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

 
 
 
Двигуни внутрішнього згоряння: Основи САПР ДВЗ

Монографии (учебники)

У підручнику викладено теоретичні основи будови інтегрованої САПР та її підсистем. Надано докладну інформацію щодо складу і використання методичного, програмного, лінгвістичного, інформаційного, технічного та математичного забезпечення САПР ДВЗ. Наведено умови і шляхи підвищення ефективності проектування двигунів і їх елементів. Обгрунтовано використання сукупності методів оптимізації конструкцій в САПР ДВЗ. Подано приклади виконання робіт в різноманітних підсистемах автоматизованого проектування двигунів внутрішнього згоряння.
Підручник призначений для студентів спеціальності "Двигуни внутрішнього згоряння". Він може бути корисним викладачам. аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

 
 
 
Двигуни внутрішнього згоряння: Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин.

Монографии (учебники)

У підручнику викладені вимоги, технічний рівень й перспективи розвитку форсованих двигунів військової техніки. Виконано порівняльний аналіз конструкцій різних двигунів, наведено методи розрахунків й експериментальні дані щодо рівнів напруг, запасів міцності вузлів двигунів. Описуються компоновочні рішення, особливості конструкцій вузлів і систем двигунів.
Підручник призначений для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього зго-
ряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

 
 
 
Двигуни внутрішнього згоряння:Доводка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин

Монографии (учебники)

У підручнику викладени принципи, етапи і методи доводки конструкцій форсованих двигунів. Пояснюються операції доводочних робіт за результатами випробувань та експлуатації двигунів на об'єктах військової техніки. Викладені діагностичні основи контролю та підвищення ефективності доводки двигунів. Обгрунтовані резерви підвищення технічного рівня двигунів за результатами їх доводки.
Підручник призначений для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

 
 
 
Основы термодинамической оптимизации транспортных дизелей.

Монографии (учебники)

В монографии рассмотрены основы оптимизации сложных комбинированных турбопоршневых двигателей внутреннего сгорания на стадии разработки опытных образцов с учетом условий эксплуатации. Излагаются теоретические
основы нового метода оптимизации цикла дизель-турбинной установки с учетом локальных потерь эксергии в элементах установки с переменным количеством
и качеством рабочего тела. Приведены примеры использования нового метода для повышения эффективности перспективных судовых и тепловозных дизелей.

 
 
 
Справочник по теплообменникам. Том I

Справочники

Справочник содержит систематическое строгое и лаконичное изложение основ теории теплообмена и методов расчета и проектирования теплообменной аппаратуры различного назначения.
Для специалистов, занимающихся исследованием процессов теплообмена, инженеров-теплотехников, а также студентов технических вузов.

 
 
 
Справочник по теплообменникам. Том II

Справочники

Справочник содержит систематическое строгое и лаконичное изложение основ теории теплообмена и методов расчета и проектирования теплообменной аппаратуры различного назначения.
Для специалистов, занимающихся исследованием процессов теплообмена, инженеров-теплотехников, а также студентов технических вузов.

 
 
 
Тепловые двигатели

Монографии (учебники)

В книге рассмотрены вопросы теории тепловых процессов паровых, газовых турбин и двигателей внутреннего сгорания, общие принципиальные схемы теплосиловых установок, конструкции паровых, газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания различных типов, а также некоторых вспомогательных агрегатов тепловых двигателей.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности "Промышленная теплоэнергетика". Может быть полезно инженерно-техническим работникам, обслуживающим энергетические установки.

 
 
 
Перейти к странице: