Поступление на гуманитарный факультет

До складу гуманітарного факультету входить 7 кафедр: філософії, права, документознавства, іноземних мов, прикладної лінгвістики, фізичного виховання, психології. Навчальний процес на гуманітарному факультеті Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» ведеться кваліфікованими викладачами, що мають високу наукову та спеціальну підготовку, у сучасних навчальних аудиторіях та лабораторіях, комп’ютерних класах та читальних залах прекрасної бібліотеки. Сьогодні на факультеті працює більш ніж 180 викладачів. Серед них 10 докторів наук, 14 професорів, 32 доценти, 45 кандидатів наук. Викладачі та студенти (як переможці грантів) проходять підвищення професійної кваліфікації за кордоном. Для студентів, що мають успіх у навчанні та володіють двома мовами, можливі стажування у США, Франції, Німеччині. Ви маєте можливість, навчаючись у «ХАІ», отримати військову освіту та офіцерське звання, пройшовши підготовку на військовій кафедрі. Здоровий спосіб життя забезпечать заняття у різноманітних спортивних секціях та спортивно-оздоровчих комплексах «ХАІ».
 
 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ:  
  • «ПСИХОЛОГІЯ»;
  • «ФІЛОЛОГІЯ» (ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА»);
  • «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»;
  • «ПРАВО»
 
 
ПСИХОЛОГІЯ
 
 
Студенти вивчають: принципи й методи психологічної діагностики особистості, групового й особистого психологічного консультування, психології реклами, розроблення й упровадження соціальних технологій, роботи з кадрами.
Працевлаштування: навчальні, наукові, адміністративні й громадські заклади, виробничі та комерційні організації практично всіх галузей економіки та сфер громадського життя, де потрібні фахівці-психологи.
 
 
ПРИКЛАДАНА ЛНГВІСТИКА
 
 
Студенти вивчають: дві іноземні мови (англійську та німецьку), теоретичні й практичні аспекти технічного перекладу, теорію та практику програмування й алгоритмічні мови, принципи й методи розроблення лінгвістичного та програмного забезпечення сучасних інформаційних систем для автоматизації спілкування.
Працевлаштування: організації та підприємства різних сфер виробництва й бізнесу, рекламні агентства та фірми, інформаційні відділи організацій і установ.
 
 
ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА
 
 
Студенти вивчають: організацію документообігу підприємства, технологію оброблення та зберігання інформації, створення інформаційних продуктів та послуг, інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності.
Працевлаштування: кадрові й інформаційні служби організацій, фірм, установ, відділи науково-технічної інформації промислових підприємств, патентно-ліцензійні служби, рекламні агентства й фірми, громадські організації та фонди.
 
Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студенти мають можливість продовжувати навчання на рівні  «магістр».
Підготовче відділення для тих, хто вступає на гуманітарний факультет проводить набір слухачів у групи очної та заочної форм навчання. Довідки за тел.: (057) 788-45-57

 

 

ПРАВО

 

Студенти вивчають: теорію держави і права, судові та правоохоронні органи України, Конституційне право, міжнародне право, адміністративне право, цивільне право, господарське право, кримінальне право, кримінологію, трудове право та фінансове право.
 
Працевлаштування: державні органи, підприємства, установи та організації різних сфер громадського життя, юридичні та інформаційні відділи, де потрібні фахівці-юристи. Підрозділи МВС України, суди, підрозділи Державної пенітенціарної служби України.

Довідки за тел.: (057) 788-47-02; (057) 788-43-64

 

 

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

 
Факультет Спеціальність підготовки Назва предметів Статус предметів
7 Психологія 1. Українська мова та література  Обов’язковий
2. Біологія Профільний
3. Математика або іноземна мова За вибором
7 Філологія (прикладна лінгвістика) 1. Українська мова та література Обов’язковий
2. Іноземна мова Профільний
3. Історія України або географія За вибором
7

Інформаційна, бібліотечна та

архівна справа
 
 

1. Українська мова та література 

Обов’язковий

2. Історія України

Профільний

3. Іноземна мова або математика За вибором
7  Право 1. Українська мова та література  Обов’язковий
2. Історія України Профільний
3. Іноземна мова або математика За вибором
 
Наша адреса:  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
 вул. Чкалова, 17, головний корпус, ауд. 215, 224, 230 г. Харків, Україна, 61070
 
Телефони:
Відбіркова комісія факультету: (057) 788-47-00, 788-48-70
Центральна приймальна комісія: (057) 788-43-13
Контактні телефони: (057) 788-47-03, (057) 788-45-22
Сайт гуманітарного факультету: http://faculty7.khai.edu/
Сайт НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»: http://www.khai.edu/
Проїзд: Тролейбусами № 2, 12; автобусами № 33, 55, 65, 202, 247, 263, 271, 278, 302 до зупинки «ХАІ»