АНОНС

19 квіт. 2016
19-20 квітня 2016 року на базі кафедри документознавства та української мови гуманітарного факультету ХАІ відбудеться ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, техніка у новому тисячолітті». Коло питань, запропонованих до обговорення, вимоги до оформлення публікацій, умови участі в конференції викладені в інформаційному повідомленні. Запрошуємо до співпраці».

Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

 

До 25-річчя Незалежності України

 

19-20 квітня 2016 року

відбудеться

XVІІ  Міжнародна науково-практична конференція

«Людина, культура, техніка у  новому тисячолітті»

У межах конференції пропонуємо обговорити такі проблеми:

 

  • Державотворчі процеси в Україні: досвід та перспективи
  • Людина і техніка, культура та інформація в сучасному світі

–        Трансформація  ціннісних орієнтирів за умов сучасних геополітичних зрушень

–        Проблема самовизначення особистості в сучасному громадсько-політичному житті соціуму

–        Мова як засіб визначення  національно-культурної  ідентичності людської спільноти

–        Художня символіка, традиція і ритуал: соціокультурний потенціал та змінюваність ракурсів сприйняття

–        Геополітична динаміка сучасного європейського простору

–        Роль інформаційних  технологій у формуванні ментально-психологічних установок особистості

–        Проблема інтерпретації, фальсифікації та критерії вірогідності інформації, поширюваної сучасними ЗМІ

–        Документні комунікації: оновлення технологій та розширення простору функціонування

–        Механізми педагогічного впливу на формування актуальних суспільних духовно-моральних цінностей

 

Увага! Видання збірника матеріалів конференції планується в електронному (формат *pdf) та друкованому вигляді. Електронний варіант буде розміщений на сайті кафедри 703 (http://faculty7.khai.edu/ru/site/kafedra-dokumentovedeni.html)або відісланий на електронну пошту учасника (за попереднім замовленням). Поштова розсилка друкованого варіанту збірника здійснюватиметься післяплатою за вказаною в заявці учасника адресою.      

 

 

Для участі в конференції необхідно

до 1 квітня 2016 року надіслати заявку, тези доповіді (обсягом 2 сторінки у друкованому й електронному варіантах у  форматі rtf) та скан (копію) чека на адресу: k703@khai.edu

  • Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
  • Матеріали та збірник праць конференції будуть видані кожному учаснику під час реєстрації. При неможливості особистої присутності передбачена розсилка збірника після проведення  конференції поштою післяплатою.
  • ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (редагування, рецензування, видання збірника матеріалів конференції, програми конференції, канцелярські та поштові витрати тощо ) складає:

 

- 120 грн. – якщо учасник бажає одержати друкований варіант збірника матеріалів конференції;

- 100 грн. –  якщо учасник бажає одержати електронний варіант збірника матеріалів конференції;

- для студентів – 50 грн., якщо учасникові друкований варіант збірника не потрібен (в іншому разі студент сплачує 120 грн.)

 

  Указану суму треба переказати поштою на вказану нижче адресу оргкомітету або надати відповідальному координатору (головний корпус, 2-й поверх, каф. документознавства та української мови, кім. 230) до 1квітня 2016 року.

 

Поштова адреса для переказів:

 

Оргкомітет XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Людина, культура, техніка у новому тисячолітті»

Дмитренко Є. В.

Кафедра документознавства

Національний аерокосмічний  університет

м. М.Є. Жуковського «ХАІ»

вул. Чкалова, 17   м. Харків,    61070

Україна

 

Вимоги до оформлення публікацій:

  1. Комп’ютерний набір через 1,5 інтервалу на папері формату А4 (1 прим.).
  2. Шрифт – Times New Roman 14, звичайний.
  3. Береги по 2 см з усіх боків.
  4. Тема виступу, прізвище та ініціали автора, наукового керівника, назва вищого навчального закладу без виділення, звичайним шрифтом.

 

Телефони для довідок: 057- 788-4-522, 0959973702

 

Заявка

 

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції  

«Людина, культура, техніка у  новому тисячолітті»

 

 

Прізвище________________________________________________________________

Ім’я_____________________________________________________________________

По-батькові______________________________________________________________

 

Посада__________________________________________________________________

 

Науковий ступінь _________________________________________________________

 

Назва доповіді ___________________________________________________________

 

Місце роботи (навчання), посада ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Адреса, на яку в разі потреби,  вислати запрошення та збірник _________________________________________________________________________
 

 

Телефон_________________________________________________________________

Е-mail __________________________________________________________________

 

 

        Необхідно забезпечити проживання

□  Так              □ Ні

 

Якщо Так, вкажіть дати:

З __________по__________