19 лютого 2016 року відбулися збори працівників гуманітарного факультету.

22 лют. 2016
19 лютого 2016 року відбулися збори працівників, які є науковими, науково-педагогічними й педагогічними працівниками гуманітарного факультету.

19 лютого 2016 року відбулися збори працівників, які є науковими, науково-педагогічними й педагогічними працівниками гуманітарного факультету.

Порядок денний: обрання делегатів конференції трудового колективу Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», що обираються не за посадою.

У результаті голосування були обрані наступні працівники гуманітарного факультету: Чернієнко В.О. – в.о. зав. кафедрою філософії, д.філос.н., доцент, проф. кафедри; Широка С.І. – к.філос.н., доцент кафедри філософії; Якушева Є.М. асистент кафедри філософії; Більчук А.А. – зав.лаб. кафедри філософії; Селевко В.Б. – к.філос.н., доцент, в.о. зав.кафедрою політології та історії; Чмихун С.Є. к.філос.н, доцент кафедри політології та історії; Прилуцька А.Є. к.філос.н, доцент, зав.кафедрою документознавства та української мови; Дмитренко Є.В. – к.філол.н., доцент кафедри документознавства та української мови; Усов І.І. – к.псих.н., доцент, зав. кафедри іноземних мов; Зюбанова Н.Б. – ст. викладач кафедри іноземних мов; Мірошниченко Г.В. – асистент кафедри іноземних мов; Дусенко Д.І. – к.біол.н., професор, зав. кафедрою фізичного виховання; Заїка О.А. – к.техн.н., доцент кафедри фізичного виховання; Білоус Н.С. – старший викладач кафедри фізичного виховання; Рижкова В.В. – к.філол.н., доцент, професор кафедри прикладної лінгвістики; Ільченко М.Л. – к.філол.н., доцент кафедри прикладної лінгвістики; Федоренко М.І. – зав.лаб. кафедри прикладної лінгвістики; Калайтан Н.Л. – к.психол.н., доцент, в.о. зав. кафедри психології; Фаворова К.М. – старший викладач кафедри психології.

У цей же день відбулися збори трудового колективу гуманітарного факультету. Був обраний склад наукової ради факультету, а саме: Копилов В.О. – д.філос.н., професор, декан; Кісіль Ю.І. – к.і.н., доцент кафедри політології – заст. декана; Бідюк І.А. - к.психол.н., доцент кафедри психології – заст. декана; Кравчук В.В. старший викладач кафедри прикладної лінгвістики – заст. декана; Медведь О.В. – к.філол.н. доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності – заст. декана; Півень Г.Г. – старший викладач кафедри політології та історії – заст. декана; Чернієнко В.О. д.філос.н., доцент, професор – в.о. зав. кафедрою філософії; Селевко В.Б. к.філос.н., доцент – в.о. зав. кафедрою політології та історії; Прилуцька А.Є. к.філос.н., доцент, професор – зав. кафедрою документознавства та інформаційної діяльності; Усов І.І. к.психол.н., доцент – зав. кафедрою іноземних мов; Дусенко Д.І. к.біолог.н., професор – зав. кафедрою фізичного виховання; Пихтовнікова Л.С. д.філол.н., професор – зав. кафедрою прикладної лінгвістики; Колайтан Н.Л. кандидат психол.н., доцент – в.о. зав. кафедрою психології; Зюбанова Н.Б. старший викладач кафедри іноземних мов – голова профбюро гуманітарного факультету; Сенна Т.В. студентка 741 гр. – голова профбюро студентів факультету; Кузнєцов А.Ю. – д.філос.н., професор кафедри філософії; Якушева Є.М. – асистент кафедри філософії, помічник декана з виховної роботи; Ковальова І.І. – к.політ.н., доцент кафедри політології та історії; Дмитренко Є. В. – к. філол..н., доцент кафедри документознавства та української мови; Котляр Н.В. – доцент кафедри іноземних мов; Заїка О.А. – к.т.н., доцент кафедри фізичного виховання; Рижкова В.В. –к.філол.н., доцент кафедри прикладної лінгвістики; Жидко М.Є. – к.психол.н., доцент кафедри психології, помічник декана з наукової діяльності; Печенежська О.О. інженер 1 категорії – секретар деканату; Шуракова Г.В. ст.лаборант кафедри політології та історії – секретар наукової ради факультету; Булгаков В.О. зав. лабараторії кафедри іноземних мов; Бойцова О.І. – студентка гр. 730п; Лазарева А.Л. студентка гр. 723; Невгоденко І.О. студентка гр. 725.