Координатор факультету

Координатор факультету: Жидко Максим Євгенійович - доцент кафедри психології