Вступ на гуманітарний факультет

До складу гуманітарного факультету входять наступні кафедри: філософії, права, документознавства, іноземних мов, прикладної лінгвістики, фізичного виховання, психології. Навчальний процес на гуманітарному факультеті Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» ведеться кваліфікованими викладачами, що мають високу наукову та спеціальну підготовку, у сучасних навчальних аудиторіях та лабораторіях, комп’ютерних класах та читальних залах прекрасної бібліотеки. Викладачі та студенти (як переможці грантів) проходять підвищення професійної кваліфікації за кордоном. Для студентів, що мають успіх у навчанні та володіють двома мовами, можливі стажування у США, Франції, Німеччині. Здоровий спосіб життя забезпечать заняття у різноманітних спортивних секціях та спортивно-оздоровчих комплексах «ХАІ».
 
 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ:  
  • ПСИХОЛОГІЯ;
  • ПРАВО
  • ФІЛОЛОГІЯ (ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА);
  • ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА
 
 
ПСИХОЛОГІЯ
 
Студенти вивчають: принципи й методи психологічної діагностики особистості, групового й особистого психологічного консультування, психології реклами, розроблення й упровадження соціальних технологій, роботи з кадрами.
Працевлаштування: навчальні, наукові, адміністративні й громадські заклади, виробничі та комерційні організації практично всіх галузей економіки та сфер громадського життя, де потрібні фахівці-психологи.
 
 
ПРИКЛАДАНА ЛІНГВІСТИКА
 
 
Студенти вивчають: дві іноземні мови (англійську та німецьку), теоретичні й практичні аспекти технічного перекладу, теорію та практику програмування й алгоритмічні мови, принципи й методи розроблення лінгвістичного та програмного забезпечення сучасних інформаційних систем для автоматизації спілкування.
Працевлаштування: організації та підприємства різних сфер виробництва й бізнесу, рекламні агентства та фірми, інформаційні відділи організацій і установ.

 

ПРАВО

Студенти вивчають: студенти спеціальності отримують необхідні знання про роботу національної правової системи, вивчаючи сучасне законодавство України, міжнародні стандарти у галузі прав людини та правозастосовну практику. Особлива увага приділена засвоєнню основних галузей  та інститутів права та розуміння функціонування механізмів організації та роботи державних органів, підприємств, установ, організацій. Крім того, студенти оволодівають навичками міжособистісної взаємодії, умінням працювати в команді та  спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів юридичної діяльності).   Фахівці вивчають такі базові дисципліни: «Теорія держави і права», «Судові та правоохоронні органи України», «Конституційне право», «Міжнародне право», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Господарське право», «Господарський процес», «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінальний процес», «Трудове право», «Фінансове право».

Працевлаштування: державні органи, підприємства, установи та організації різних сфер громадського життя, юридичні та інформаційні відділи, де потрібні фахівці-юристи.

 
 
ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА
 
 
Студенти вивчають: організацію документообігу підприємства, технологію оброблення та зберігання інформації, створення інформаційних продуктів та послуг, інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності.
Працевлаштування: кадрові й інформаційні служби організацій, фірм, установ, відділи науково-технічної інформації промислових підприємств, патентно-ліцензійні служби, рекламні агентства й фірми, громадські організації та фонди.
 

Більш детально з правилами прийому на наш факультет Ви можете ознайомитися за посиланням:  АБІТУРІЄНТУ

 
Наша адреса:  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
 вул. Чкалова, 17, головний корпус, ауд. 215, 224, 230 г. Харків, Україна, 61070
 
Телефони:
Відбіркова комісія факультету: (057) 788-47-00, 788-48-70
Центральна приймальна комісія: (057) 788-43-13
Контактні телефони: (057) 788-47-03, (057) 788-45-22
Сайт гуманітарного факультету: http://faculty7.khai.edu/
Сайт НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»: http://www.khai.edu/
Проїзд: тролейбусами № 2, 12; автобусами № 33, 55, 65, 202, 247, 263, 271, 278, 302 до зупинки «ХАІ»